Área de Innovación


SERVIZOS


A actividade de AGACA nesta área resúmese nos seguintes servizos:

1. PARTICIPACIÓN EN REDES: contacto permanente con entidades colaboradoras a nivel autonómico, estatal e europeo, de xeito que se garante a viabilidade dos proxectos de I+D+I cooperativos

2. INFORMACIÓN E DIVULGACIÓN:

Seguimento das Programacións e Convocatorias de INNOVACIÓN: Plan Galego de I+D+I 2006-2010. Plan Nacional e VII Programa Marco da EU (FP7)...
Xornadas Divulgativas, difusión de novidades: vixilancia tecnolóxica, Boletín I+D+I CCAE...

3. APOIO TÉCNICO A PROXECTOS I+D+I:

Dinamización de ideas; diagnose de capacidades I+D+I
Planificación de proxectos, captación de fondos, apoio á xestión da innovación en proxectos cooperativos, Consorcios I+D+I

 

 

(c) 2007, AGACA - Asociación de Cooperativas Agrarias de Galicia :: Aviso legal


AVAforum.com